Jobstudenten gezocht

We bieden een voltijds contract aan gedurende een periode in de maanden juli en/of augustus 2019.
Voor jobstudenten wordt de maximum tewerkstellingstermijn gerespecteerd.

Profiel


Om in aanmerking te komen voor deze vakantiejob moet je naast de minimumleeftijd van 18 jaar ook één van onderstaande diploma's of studieattesten kunnen voorleggen:


Diploma van:

 • 
7de jaar ‘kinderzorg’, ‘internaatswerking’ of ‘leefgroepenwerking’

 • 6de jaar ‘sociale en technische wetenschappen’, ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’, of ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen’

 • Opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ van het volwassenenonderwijs
 
 • Opleiding ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van het volwassenenonderwijs, VCOK of VDKO

 • Derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’

 • Hoger onderwijs van één of meer cycli

 • Hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type

 • Universitair onderwijs van één of meer cycli

 • Bacheloropleiding

 • Masteropleiding

Studiebewijs / attest van:

 • 
1ste en 2de studiejaar van de opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’, ‘leraar lager onderwijs’ of ‘graduaat orthopedagogie’

 • Alle modules die behoren tot het 1ste en 2de studiejaar van de opleiding bachelor ‘onderwijs’ (kleuteronderwijs of lagere school) of bachelor ‘orthopedagogie’

 • 1ste en 2de studiejaar van de opleiding ‘orthopedagogiek’ van het volwassenenonderwijs

 • Cursus ‘verantwoordelijke kinderopvang’ georganiseerd door het VIZO in Syntra-centra ‘begeleider buitenschoolse opvang’ (ervaringsbewijs)

 

Bijkomende informatie

Je kandidaat stellen doe je als volgt:

 • Download het “sollicitatieformulier” (Word-file). Na het downloaden kun je het digitaal invullen en opslaan.
 • Ga naar: https://beringen.hro.be/solliciteerjobstudenten.php?id=172
 • Vul de vereiste gegevens in.
 • Onder de rubriek “bijlage” upload je het ingevulde sollicitatieformulier (stap 1).
 • Indien je reeds in het bezit bent van één van de gevraagde diploma's of attesten kan je deze uploaden onder de link 'diploma'. Als je nog niet het vereiste document bezit, maar dat op het einde van het schooljaar zal behalen, vermeld je dat op je sollicitatieformulier.
 • Klik op de groene knop “verstuur sollicitatie”. Je ontvangt een bevestigingsmail.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 30 maart 2019.